Какво е важно за насърчаваното на персонала?
Организационна култура

Как да мотивираме персонала?

Мотивация
Не се отказвайте

Мотивацията на персонала е важна сила за развитието на организацията. Помага на персонала да се справи с всеки дневните препятствия, но често работодателите подценяват нейното значение. Дори понякога несъзнателно причиняват безпомощността на своите служители, както в следният разказ:

Знаете ли кое е най-трудолюбивото животно?
Имало едно време една малка трудолюбива мрава, която всеки ден започвала по-рано работа. Мравка била щастлива от работата си, като в същото време шефът й (лъвът) се учудвал как може да произвежда толкова много без надзор и си мислил дали няма да бъде по-продуктивна ако бъде под нечий контрол.

Шефът й наел една хлебарка за надзорник, която правела чудесни доклади. Едно от първите решения на хлебарката било въвеждането на система за достъп на мравката на работното място. Хлебарката имала нужда от секретарка, която да и помага при изготвянето на доклади и затова наел един паяк. Лъвът бил много впечатлен от работата на хлебарката, за това я помолил за график на производството и различни анализи. За тази цел хлебарката се нуждаела от компютър и човек, които да отговаря за отдел „Информатика“.

Мравката, която била до скоро продуктивна и весела се отчаяла от толкова много хартии и срещи, отнемащи й цялото време. Шефът й стигнал до заключението, че е време да създаде длъжност, която да контролира сектора на мравката. За тази цел наел един щурец. Първото решение, което направил щурецът е закупуването на стол и килим за бюрото си, но в същото време щурецът се нуждаел от компютър и асистент, които да му помагат за изготвянето на стратегии за оптимизирането на работата и контролирането на бюджета в сектора, където работила мравката. В този момент мравката загубила мотивацията и удовлетвореността от работа си и всеки изминал ден се ядосвала все повече и повече.

Щурецът убедил лъва да направи проучване на работната средата, след което той стигнал до заключението че секторът на мравката не бил вече толкова продуктивен колкото преди. Лъвът наел един бухал (консултант), които да направи одит и да предложи решение. След три месечно проучване бухалът стигнал до заключението че имало прекалено много персонал.

Може ли да предположите кой уволнил лъвът (шефът)?
Естествено че мравката тъй като проявила липса на мотивация и конфликтно поведение.

Как мравката губи мотивация за работа…

Какво поражда липсата на мотивация:

Прекаленият контрол е причина за пораждане на недоверие
Прекаленото много работа или липсата на достатъчно работа
Неизпълнението на отговорностите към служителите (заплата, бонус , ваканция)
Промените в начина на работа или сменянето на длъжностите

Доверие
Всеки човек има граници  на доверие, но най-важното е определянето на правилните хора, на които можем да се доверим, тъй като прекаленото доверие може да послужи на хората с лоши намерения. Липсата на доверие в организацията ще създаде несигурност между членовете като това не е добре за създаването на ясни взаимоотношения. Ако имате прекалено много доверие на даден човек, останалите служители могат да прояват завист и отлъчване на този, които сте толерирали от друга страна това може да създаде интриги и неразбирателство между членовете. Изграждането на доверие ще се получи, когато организацията бъде лоялна към всеки един служител по отделно.

Работата
Прекаленото много работа може да повлияе на служители в тяхната мотивация. Ако се питате „как“ може да продължите да четете. Наистина е важно поставянето на големи цели, за да стигнем по-близо до максимални резултати, но така е необходимо да знаем капацитета (количество на производителност) или измеримите цели. Изискването на твърде много или непосилна работа спрямо възможностите създава неудовлетворение и несигурност от изпълнението на задачите, като незавършването на поставените цели ще породи липсата на мотивация.
Всеки знае, че когато няма достатъчно работа хората се отпускат и стават по-лениви и забавени в действията си. Това състояние е от липса на енергичност и постоянна заетост която да държи служителите фокусирани върху работата.

Лоялност
Думичката „лоялност“ присъства в изграждането на взаимоотношения от всякакъв род, тъй като е начин на поведение. създадено от почтеност и добросъвестност. Организация може да постигне това, като бъде точна в постъпките си спрямо служителите (като например превеждане на заплата на точният ден). Това може да е незначително за някои хора, но има милиони хора, които разчитат да получат парите си на време за покриването на месечните си нужди. Неспазването на обещанията може да де-мотивира служителите, като в същото време създаде напрежение в компанията.

Промените
Промените в организацията влияят негативно върху работната среда, което поражда недоверието на служителите. Много служители не харесват промените или по-точно нарушаване на зоната на комфорт и начина, по които са свикнали да правият нещата. Промените намаляват желанието за работа на служителите. Компанията трябва да е подготвена за преодоляване настъпващата несигурността, която влияе върху мотивацията на служителя със способи, като например:

Всеки служител трябва да знае неговият принос в организацията
Всеки трябва да е наясно защо се правят тези промени
Всеки служител трябва да знае как промените ще влияят върху работата
Всеки служител трябва да знае предимствата на промените

Мотивацията е сложен процес за координиране на дейностите в организацията. Компанията трябва да бъде подготвена, за да се справи с външните фактори, които ще окажат влияние върху вътрешната й средата, от което зависи мобилизирането и мотивирането на служителите. Всички промени трябва да са добре приети и подкрепени от служителите за постигане на успеха и планиране резултатите от тях.
Безплатни снимки

Advertisements