Пъзел
Организационно управление, Човешки ресурси

Как да изградим тим според Белбин и етапите на Тъкман

Каква е разликата между екипа и групата?

Групата се състои от двама или повече човека събрани под обща тема, но не взаимодействат по между си за постигане на обща цел а работят индивидуално като това определя разликата между тима и групата.

Тимът помага за бързото постигане на целите чрез съвместно сътрудничество което допринася за изграждането на динамика и ефективност чрез доверие, сигурност и уважение като всеки един член помага с различните си умения за развитието на задачата. Организацията ще има способността да бъде гъвкава при вземането на решения за възникнали проблеми по време работа.
Ако до сега не сте чували за „Мередит Белбин“, той е английски изследовател и теоретик в сферата на управлението, заедно с неговите колеги наблюдават поведението на членовете в организацията. Според „Белбин“, събирането на няколко човека за съвместна работа не е достатъчно за изграждането на екип. Неговите заключения определят девет важни роли които характеризират различни персонажи. Всяка една от тези роли е важна за балансирането на различните поведения в екипа като се разделят на три групи: размисъл, действие и отношение.

Размисъл

Растението (Plant or Designer)
Хората от този тип имат голямо въображение, творчески идеи и подходи за бързото решаване на проблемите но не разполагат с дълбоко прозрение за изпълнението на идеите. Тези хора са стеснителни и предпочитат да работят самостоятелно което опровергава липсата на комуникационни умения също така в много случаи са склони да игнорират дадени ограничения и изисквания.
Специалист (Expert)
Това са хора богати на знания които се стремят да развиват уменията си което им помага да вземат правилни решения чрез праволинейност и експертиза. Всеки екип се нуждае от персонаж който да има способността да ръководи членовете. Хората трябва да бъдат внимателно подбрани понеже съществуването на повече от две доминиращи фигури може да създаде разногласия в екипа.
Наблюдател (Monitor)
Тази роля характеризира хора с безпристрастен анализ и широк мироглед върху работа на екипа. Тяхното наблюдение може да неутрализира възникването на проблеми чрез предоставят на обективна оценка. Чрез тази роля, екипът ще може да разгледа различни въпроси и гледните точки за намаляване на риска от непредвидени ситуации като вземе благоприятни решения.

Отношение

Изследовател на ресурси (Research resources)
Тази роля характеризира инициативност, желание и амбиция за постигане на целите. Хора от този тип имат много контакти които им позволява да използват при изпълнение на задачите като това помага на отбора за създават нови възможности. Тяхната позитивност помага да се зареди отбора с ентусиазъм.
Координатор (Coordinator)
Роля на координатора се фокусира в изграждането на колективна ефективност чрез съвместна работа и дисциплина това помага на отбора да бъде целенасочени в постигането на крайната цел. Техните умения допринасят за правилното разпределение на задачите така че целите да бъдат изпълнени в дадените срокове.
Тим работник (Team worker)
Присъствието на тази роля в отбора има за цел да балансира отношенията между служителите без да търси недостатъци за изпълнението на идеите като в същото време подкрепя хората които се чувстват пренебрегнати и изолирани.

Действия

Шейпър (Shaper)
Тази роля е силно ориентирана към постиженията и преодоляването на пречки което помага за насърчаването на работата в екипа за постигането на целите. Тяхната цел е да превърнат идеите в реалност като могат да работят в динамична среда и под напрежение.
Изпълнител (Implementer)
Този тип има организационни умения като тяхната цел е да изследват начините по които се изпълняват задачите за разработване на по-добър подход и намаляване на риска от неуспех. Това ще помогне на отбора да постигне техническите цели чрез откриване на грешки за по-добро организиране на операциите.
Апретурист (Finisher)
Този член е постоянно притеснен за ефективността от задачата като това го кара често да проверява всички детайли преди изпълнението на плана. Това ще позволи на екипа да се застрахова за ефективността на процеса това допринася за изграждането на доверие и сигурност между членовете тъй като, ако е допусната грешка тя ще бъде поправена.

Екипът не може да бъде изграден за една нощ, поради различията на членовете е нужно време за опознаване. Ако работодателите искат да изградят стабилен тим те трябва да са подготвени с четирите основни етапа на преминаване. В своята теория „Тъкман“ описва тези етапи през които преминава екипът :
Формиране
Началният етап на опознаване, когато хората все още не се познават тогава целта на работодателите е да създадат норми (правилата) които да ръководят бъдещата работа на екипа. Това е времето когато работодателите трябва да поставят изискванията към всеки член и правилната координация на отговорностите за да се избегне неразбирателството на по-късен етап.
Сторминг
В този етап различията между членовете оказва влияние на работа като създават много конфликти. Работата ще се подобри като се изгради стабилна структура и начин на работа за създаване на доверие и добри взаимоотношения. Нужно е компанията да осигурява подкрепа на всеки един член така че никой да не се чувстват изолиран това засилва самоувереност и желанието за персонално развитие. От съществено значение е конфликтите да се разрешават бързо за да може членове да имат ясни взаимоотношения. Всеки член трябва да е наясно с етапите през които преминава тима за да се разбере че това е нормален стадии който ще подобри взаимоотношенията за в бъдеще.
Норминг
Хората започват да разбират техният принос за организацията като поемат отговорността и амбицията за успеха на целите на отбора. Опасността при този етап е че служителите се фокусират върху избягването на конфликти като споделят противоречиви идеи от техният мироглед което не добре за разработването на процеса за постигането на целите.
Преобразуване
Това е етапът в който членовете на екипа разчитат един на друг за постигането на целите, служителите са мотивирани да работят заедно чрез вече създадено доверие. Членовете на екипа са компетентни и независими да взимат сами решения за развитието на задачите но никога няма да излишно наблюдение от страна на надзорника.

Алтернативен начин за постигане на задачите и целите на отбора
1. Всеки член на екипа трябва да имат възможността да изразява становището си това ще помогне за създаване на креативни идеи и решения.
2. Изграждане на система за комуникация (писмена, устна) между членовете на екипа, така че всеки ще е наясно с развитието на задачата и постигнатите резултати. Комуникацията по време на работа изгражда стабилни взаимоотношения и подобрява вземането на бързо решение ако възникне проблем.
3. Предоставяне на информация за развитието на задачите в края на деня това помага да се определят целите за следващият ден като предварителната нагласа ще мотивира членовете да постигнат по-високи резултати.
4. Взаимно разглеждане на целите и процесите за развитие на плана с цел подобряване на решенията
5. Организиране на ранните срещи за разпределяне на отговорностите съобразени с различните качества и умения така всеки ще е на правилното място с правилните умения.
6. Изграждане на строги правила които помогнат за дисциплината на отбора.
7.Взаимните интереси изграждат взаимоотношения и доверие.

Лидерите трябва да са запознати с възможностите, качествата и интересите на членовете в екипа защото това им помага да контролират посоката на работата.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s